اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 24
تعداد پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش 1

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 13
تعداد مشاهده مقاله 982
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 707
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 9 روز
متوسط زمان داوری 3 روز
متوسط زمان پذیرش 11 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 5 روز
درصد پذیرش 46 %