راهنمای نویسندگان

شیوه نگارش مقاله

با توجه به ماهیت مجله نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، تأکید محتوای این بخش بر روی شیوه تنظیم و نگارش مقاله‌های پژوهشی است. با این‌وجود، انواع دیگر مقاله می‌تواند با تصمیم هیئت تحریریه هر مجله  پذیرفته و منتشر شود؛ زیرا افزون بر مقالات پژوهشی، امکان انتشار انواع دیگر مقاله نظیر مقاله مروری، مقاله نظری، نامه به سردبیر و جز آن در مجله با درجه علمی وجود دارد.

بدیهی است همه انواع مقالات دارای ویژگی‌هایی مشترک و متفاوت هستند. این ویژگی‌ها در بعد کلی به محتوا و ساختار آن‌ها مربوط می‌شود. در این بخش، اگرچه به دلیل اهمت مقالات پژوهشی نسبت به دیگر مقالات، محتوا و ساختار مقالات پژوهشی توصیف می‌شود، اما کوشش شده به ویژگی‌های مشترک دیگر مقالات نیز پرداخته شود. در بیشتر منابعی که به توصیف و توضیح انواع مقالات می‌پردازند نیز همانند رویکرد متن حاضر، همواره تأکید بر مقالات پژوهشی است. پیش از ارائه مقاله به مجله نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، توصیه می‌شود نکات زیر در نگارش و تنظیم مقاله مدنظر قرار گیرد:

اصول کلی ارسال مقاله

 1. محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی مجله مرتبط باشد؛
 2. حجم عمده مقالات هر شماره از یک مجله به مقالات پژوهشی که گزارش یک پژوهش خاص هستند اختصاص دارد؛
 3. مقاله پیش‌تر برای هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد. لازم به ذکر است، پدیدآورندگان باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری نموده و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی و یا مدیر داخلی فصلنامه آگاهی حاصل نمایند.
 4. نویسندگان موظف به ارسال مستندات مقاله خود شامل فایل اصلی(بدون نام نویسندگان) و فایل با نام نویسندگان هستند.
 5. همه نویسندگان باید کد ORCID داشته باشند. برای دریافت کد ORCID می‌توانید به وب‌سایت ارکید به آدرسhttps://orcid.org/ مراجعه نموده و پس از ثبت‌نام در آن، به صورت رایگان کد ارکید خود را دریافت نمایید.
 6. لازم است مقالات طبق ساختار مجله نوشته و بارگذاری شوند. ساختار مقاله و فایل های ضروری در ادامه قابل دانلود است:

ساختار مقالات با نام نویسندگان

ساختار مقالات بدون نام نویسندگان

مشخصات نویسندگان

تعارض منافع

تعهدنامه

 

نکته مهم:

با توجه به سیاست مجله مبنی بر نمایه سازی در پایگاه‌ استنادی بین المللی Scopus و سایر نمایه‌های تخصصی، پس از داوری و پذیرش اولیه، لازم است نویسندگان نسبت به ارسال چکیده مبسوط مقاله به زبان انگلیسی اقدام نمایند. فرایند و ساختار ارسال این بخش به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.

 

ساختار مقاله

هر مقاله ارسالی (پژوهشی) باید دارای این ساختار کلی باشد: صفحه چکیده انگلیسی (عنوان، اسامی و مشخصات نویسندگان، چکیده، کلیدواژه‌ها، ایمیل نویسنده مسئول-ترجیحا سازمانی، نحوه استناددهی به مقاله)، صفحه چکیده فارسی (عنوان، اسامی و مشخصات نویسندگان، چکیده، کلیدواژه‌ها، ایمیل نویسنده مسئول ترجیحاً سازمانی، استخراج مقاله)، متن اصلی (در انتهای متن اصلی نحوه استناد به مقاله فارسی و الگوی کپی‌رایت که نشریه تبعیت می‌کند بیان می‌شود).

عنوان مقاله

اولین صفحۀ هر مقاله، صفحۀ عنوان است. در صفحۀ اوّل باید عنوان مقاله، نام پدیدآورنده(گان) و وابستگی سازمانی آن‌ها، چکیده و کلیدواژه‌ها آورده ‌شوند. عنوان مقاله باید دقیق و تا حد امکان کوتاه و جالب باشد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه‌مند کند. همچنین ایده اصلی مقاله را نشان داده و به‌طور خلاصه متغیرها، مسئله و رابطه بین آن‌ها را بیان نماید. تعداد کلمه‌های به‌کار‌رفته در عنوان بهتر است بین 10 تا 15 کلمه باشد. عنوان نباید خیلی کوتاه یا خیلی بلند باشد. درصورتی‌که عنوان خیلی کوتاه باشد، باعث سردرگمی خواننده و ایجاد ابهام در او خواهد شد و درصورتی‌که عنوان خیلی طولانی باشد، باعث می‌شود خواننده آن را موردتوجه قرار ندهد.

مطلوب است از به کار بردن کلمه‌های اضافی در عنوان مقاله خودداری شود. برای مثال به کار بردن کلمه‌هایی چون «مطالعاتی دربارۀ»، به غیر فراتحلیل مجاز نیست. در عنوان کلمات بررسی و مطالعه، جامعه و نمونه پژوهش نوشته نمی‌شود. توصیه می‌شود در عنوان متغیر یا متغیرهای وابسته به‌عنوان تابعی از متغیر یا متغیرهای مستقل آورده ‌شود.

درصورتی‌که عنوان مقاله از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی استخراج شده است، لازم نیست عنوان مقاله به‌طور کامل شبیه به‌عنوان پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد؛ اما باید در پاورقی صفحه چکیده فارسی همانند الگوی زیر بدان اشاره شود.

*مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری / پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ................. دانشگاه ............... است / مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «.................................» با حمایت دانشگاه / موسسه ............... است.

نویسنده‌/‌نویسندگان و سازمان‌/‌ سازمان‌های وابسته

پس از عنوان، نام پدیدآورنده(گان) نوشته می‌شود و وابستگی سازمانی آن‌ها بیان می‌گردد. باید در قالب یادداشت‌های پانویس، نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول (ترجیحاً سازمانی) قید شود تا امکان ارتباط مخاطبان با آن‌ها فراهم شود. درصورتی‌که پدیدآورنده به سازمان خاصی وابسته نیست، مدرک تحصیلی وی درج گردد.

ترتیب نوشتن نام پدیدآورنده(گان) به میزان همکاری آنان بستگی داد و توافقی میان پدیدآورنده(گان) مقاله است. درصورتی‌که میزان فعالیت همۀ پدیدآورنده(گان) به یک اندازه است، می‌توان نام آن‌ها را به ترتیب حروف الفبا نوشت. باید از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس و موارد مشابه خودداری کرد.

*الگوی مشخصات به زبان فارسی:

* اسم نویسنده‌ی مسئول ستاره‌دار شود و در پاورقی ایمیل نویسنده مسئول قید شود.

اعضای هیات علمی

رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه، دانشگاه، شهر، کشور.

دانشجویان

دانشجوی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور.

افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر، کشور.

افراد و محققان عضو سازمان / پژوهشکده

رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه؟ (در صورت وجود)، موسسه، شهر، کشور.

 

**الگوی مشخصات به زبان انگلیسی:

A Sample Profile of Faculty Members:

Academic Rank (Instructor, Assistant Professor, Associate Professor, Full Professor), Department, University, City, Country.

Example: Assistant Professor, Educational Psychology Dept., Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

A Sample of Student Profile:

The Student of (Bachelor, Master, Ph.D.), Field of Study, University, City, Country.

Example: M.Sc. Student in Educational Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

A Sample of Profile for Individuals and Freelance Researchers:

Degree (Bachelor, Master, Ph.D.), Field of Study, University, City, Country / Organization or Workplace, City, Country.

Example: Master of Educational Psychology, Allameh Tabataba'i University / Education Department, Tehran, Iran.

 چکیده

چکیده دارای انواع گوناگونی است. هر یک از انواع چکیده برای انواع خاصی از مقالات مناسب است. برای مقالات پژوهشی و دیگر مقالاتی که یک پژوهش را گزارش می‌دهند، از چکیده تمام‌نما استفاده می‌شود؛ اما چکیده مناسب برای دیگر انواع مقاله که گزارش پژوهش‌(های) خاصی را مدنظر ندارند، چکیده راهنماست. برای مقالات نظری (مفهومی) نیز چکیده تمام‌نما-راهنما توصیه می‌شود. در ادامه، سه چکیده اشاره شده توصیف می‌شوند:

*چکیده تمام‌نما

این نوع از چکیده برای مقالات پژوهشی تهیه می‌شود. محتوای آن به ترتیب شامل هدف، روش‌، یافته‌ها و نتیجه‌گیری است. در نوع ساختارمند آن، محتوای اشاره شده به تفکیک ارائه می‌گردد. حجم آن بین 150 تا 250 واژه است. زمانی که این چکیده برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تهیه می‌شود می‌تواند تا 500 کلمه باشد. توصیه می‌شود هر یک از انواع چکیده در یک پاراگراف نوشته شود. محتوای چکیده تمام‌نما باید خواننده را از مطالعه متن ‌مقاله بی‌نیاز سازد. (متن چکیده روایتی است و ذکر عنوان و بخش‌بندی در آن مجاز نیست). تعداد کلمات چکیده بین 150-250 باشد. (افعال چکیده به زمان گذشته باشند.)

 

**چکیده راهنما

برای مقالات مروری یا سایر مقالات غیر از مقالات پژوهشی تهیه می‌شود. این چکیده بازنمونی از مهم‌ترین مباحثی است که در مقاله مطرح می‌شود و نه خلاصه خود مباحث و صرفاً ضرورت مطالعه متن مقاله را نشان می‌دهد و خواننده را از مطالعه متن بی‌نیاز نمی‌کند. حجم آن بین 75 تا 150 کلمه است.  

***چکیده تمام‌نما-راهنما

ترکیبی از دو چکیده قبلی، به‌ویژه برای مقالات نظری (مفهومی). حجم آن شبیه حجم چکیده راهنماست.

****چکیده گسترده

نوع دیگری از چکیده نیز وجود دارد که برای نمایه‌پذیری در نمایه‌های (پایگاه‌های استنادی) مانند اسکوپوس یا تامسون رویترز بسیار مناسب است. تهیه و تنظیم این نوع چکیده به تمامی مجلات تخصصی دانشگاه پیشنهاد می‌گردد. در مورد ساختار و محتوای چکیده گسترده به پیوست پنج مراجعه نمایید.

کلیدواژه‌های چکیده

اصطلاحات این بخش باید دقیقاً از متن چکیده استخراج شده باشند و به مفاهیم موضوعی اصلی اشاره کنند. در برخی منابع توصیه می‌شود کلیدواژه‌ها الفبایی تنظیم شوند. تعداد کلیدواژه‌ها یا عبارات کلیدی بهتر است بین 4 تا 7 اصطلاح باشد.

مقدمه

محتوای مقدمه بر مبنای آخرین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسئله، هدف اصلی، پرسش‌ها و یا فرضیه‌ها و مرور پیشینه‌هاست.

مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. نویسندگان به نوع، توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارائه شده در مقدمه توجه کنند. این اصول در مطالعات کمی و کیفی و ترکیبی تفاوتی ندارند و ترتیب آن‌ها شامل: توضیح درباره عرصه پژوهش به‌صورت عام؛ توضیحات اختصاصی‌تر درباره جنبه یا بعدی از مسئله که موردتوجه خاص این مطالعه است (مبانی نظری)؛ هدف یا سؤال کلی پژوهش در انتهای مقدمه بیان می‌شود. تمام این موارد باید همچون تکه‌های جورچین کنار هم قرار بگیرند به‌طوری‌که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به‌کاررفته در این مقاله داشته باشد.

اگر به مرور و ارائه پیشینه‌ها در بخشی مجزا نیاز است و بررسی پیشینه‌ها در مقدمه به دلیل خلاصه بودن، مناسب تشخیص داده نمی‌شود، می‌توان پس از مقدمه، مرور پیشینه‌ها را به‌صورت بخشی مستقل انجام داد. در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می‌شود و در ادامه پیشینه‌های پژوهشی مرور می‌گردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت می‌گیرد و خلأ(های) پژوهشی موجود نشان داده می‌شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی-انتقادی است که در آن‌ها پیشینه‌ها صرف‌نظر از زمان و مکان انجام آن‌ها و بر مبنای شباهت‌های رویکردی گروه‌بندی می‌شوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آن‌ها بیان می‌شود.

 روش

این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پژوهش (با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پژوهش)، جامعه پژوهش،  ابزار گردآوری داده‌ها و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌هاست. در مرحله نخست پژوهشگر باید روش پژوهش و طرح پژوهش را توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی ازآنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به دست ‌آورد؛ بنابراین ارائۀ توضیحات دقیق و روشن از فرایند طی شده نظیر شیوه اِعمال متغیر مستقل، تعریف متغیرها، شیوۀ نمونه‌گیری، گمارش افراد در گروه آزمایش و کنترل، چگونگی ثبت واکنش نمونه‌ها به متغیر مستقل، چگونگی ثبت و اندازه‌گیری متغیر وابسته و جز آن ضروری است.

پژوهشگر باید جامعۀ موردنظر را مشخص کند تا خوانندۀ پژوهش بداند این پژوهش روی چه افرادی موردبررسی قرار گرفته ‌است. سپس باید آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص سازد که درواقع به تعیین نمونه پژوهش پرداخته ‌است. البته در مقاله‌های موردی، شیوۀ انتخاب نمونه و نوع آزمودنی متفاوت از نمونه‌های پژوهش‌های دیگر است.

 گام بعدی، پژوهشگر وسیله و ابزار پژوهش (گردآوری داده‌ها) را تعیین ‌می‌کند. در این بخش توجه به این نکته ضرورت دارد، درصورتی‌که از وسیله و ابزار مورداستفاده در جامعه علمی مخاطب شناخته شده است، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری دربارۀ پایایی و روایی ابزار کفایت می‌کند؛ اما اگر ابزار پژوهش توسط خود پژوهشگر طراحی شده است، توضیح کامل دربارۀ چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ابزار موردنیاز است. سپس باید روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را شرح داده و به مراحل آماری طی شده اشاره شود.

یافته‌ها

تحلیل و بیان داده‌های گردآوری‌شده در قالب‌ها آماری (توصیفی و استنباطی)، کیفی و ترکیبی همراه با تفسیر محدود داده‌ها در این بخش صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است برای توضیح و بازنمون داده‌های گردآوری‌شده، استفاده از یکی از ابزارهای نمودار، شکل و جدول کافی است. در مواردی‌ که پژوهش دارای پرسش است، باید پاسخ به پرسش به شکل شفاف و بدون ابهام تشریح شود. در صورت وجود فرضیه در پژوهش، توصیف دقیق آزمون‌ها انجام گیرد و فرضیه‌های رد یا تأییدشده مشخص شوند.

*عنوان جداول، اشکال و نمودارها بالای آن آورده می‌شود و 12pt با قبل و بعد خود فاصله می‌گیرد.

**شماره جداول، اشکال و نمودارها با قلم پررنگ باشد و عنوان آن‌ها به‌صورت ساده نگارش شود.

***جدول‌ها متناسب با فرمت APA و اندازه 10 تنظیم شوند.

بحث و نتیجه‌گیری

ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است؛ زیرا یافته‌های پژوهش تعیین‌شده و درک و شناخت نهایی پژوهشگر از انجام پژوهش بیان می‌شود. به‌طورکلی در این بخش تفسیر دقیق داده‌ها و بیان دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به یافته‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌‌های پژوهش‌های پیشین و نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان مختصر محدودیت‌هایی که پژوهش در هنگام انجام با آن‌ها روبرو شده است و ارائه پیشنهاد(های) پژوهشی استنتاج شده از یافته‌های پژوهش صورت می‌گیرد.

ملاحظات اخلاقی

لازم استدر این بخش به  به اصول اخلاقی و کدهای مرتبط اشاره شود.

حمایت مالی و سپاسگزاری

در یک پاراگراف کوتاه از حامیان مالی و معنوی پژوهش تقدیر شود. در صورت استفاده از بودجه های پژوهشی به شماره طرح و سازمان مربوطه اشاره شود.

 تعارض منافع

در صورت وجود هرگونه تعارض منافع در این قسمت ذکر شود. در غیر این صورت ذکر تعارض منافع ندارم کفایت می‌کند

منابع

فهرست منابع فارسی و منابع انگلیسی، به ترتیب حروف الفبا و به روش APA تنظیم شود.
دقت شود کلیه منابعی که در متن مقاله سال انتشار آنها در پرانتز قید شده است، باید در فهرست منابع آورده شوند. لطفاً به تطابق سالها دقت شود
از عنوان کردن منابعی که در متن مقاله عنوان نشده است؛ اما در منابع قید شده است و برعکس، جداً خودداری شود.

درج منابع فارسی به زبان فارسی حتماً انجام شود.
ترجمه منابع فارسی نیز آورده شود و در انتهای منابع فارسی و ترجمه شده عنوان (In Persian) حتما قرار داده شود.

منابع لاتین در قلم Times New Roman، سایز 11 و hanging 1cm همانند نمونه ها در فرمت (APA)

لینک DOI مقالات یا در صورت عدم وجود لینک صفحه مقالات باید در انتهای منبع آورده شود.

در نوشتن فهرست منابع فارسی به مواردی از قبیل نقطه، ویرگول، فاصله و ایتالیک به شکل توضیح داده شده در زیر توجه فرمایید:

مجله

نام خانوادگی، حرف اول نام کوچک.، نام خانوادگی، حرف اول نام کوچک.، و نام خانوادگی، حرف اول نام کوچک. (تاریخ انتشار ). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، سال(دوره)، شماره صفحات شروع و پایان.  DOI یا لینک صفحه مقاله.

قدم پور، ع.، نظرپور صمصامی، پ.، امرایی، ب.، پادروند، ح.، و سوری، ح. (1398). مقایسه انعطاف پذیری شناختی، اجتناب شناختی و ناگویی خلقی در دانش آموزان پسر با و بدون اختلال لکنت زبان. فصلنامه علمی پژوهشی شناخت، 6(5)، 41-54. http://dx.doi.org/10.29252/shenakht.6.5.41

کتابهای تألیفی

نام خانوادگی، حرف اول نام کوچک. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر.

مؤمنی، م.، و فعال قیومی، ع. (1398). تحلیل های آماری با استفاده از SPSS .تهران: مؤلف. (لینک)

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States [Link].  

Ghadampour, E., Nazarpor Samsami, P., Amraei, B., Padervand, H., Soore, H. (2019). Compare cognitive flexibility, cognitive avoidance and alexithymia in male students with and without stuttering disorders. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6 (5), 41-54. http://dx.doi.org/10.29252/shenakht.6.5.41 (In Persian)

 Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association [Link]

Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 6(72), 67–78. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038

 

برای ملاحظه نمونه‌های دیگر به سایت https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/ مراجعه کنید.

 

توضیحات تکمیلی

ارجاعات درون متنی:

برای ارجاع درون متنی منابع فارسی به شکل زیر عمل شود.

یک نویسنده:

نیازی (1401)

(نیازی، 1401)

دو نویسنده:

زمانی و شکیب منش (1398)

(زمانی و شکیب منش، 1398)

سه تا پنج نویسنده:

در اولین ارجاع:

کریمی، امیری و طوفانی (1396)

(کریمی، امیری و طوفانی، 1396)

در ارجاع بعدی:

کریمی و همکاران (1401)

(کریمی و همکاران، 1401)

بیش از پنج نویسنده:

نیازی و همکاران (1402)

(نیازی و همکاران، 1402)

سایر موارد:

 • نرم افزار مورد استفاده حتما Microsoft Word 10 یا بالاتر باشد.
 • فاصله گذاری صفحات: به صورت Multiple 0.9 باشد.
 • از استایل ها برای تنظیمات استفاده شود.
 • بعد از تنظیم نهایی یادداشت های راهنما حذف شود.
 • اولین پاراگراف بعد از هر تیتر بدون تورفتگی
 • پاراگراف های بعدی با 5/0 سانتیمتر تورفتگی
 • پاورقی ها APA باشد. (Tabachnick, & Fidell)
 • اعداد درون متن با رسم الخط فارسی باشد.
 • از علامت ممیز (/) برای اعشار استفاده شود.
 • تمامی تیترها 12pt از متن قبل و 0 pt متن بعد فاصله داشته باشد.