فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری و پذیرش مقالات مجله نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی

مجله «نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی» نشریه‌ای است که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری همتراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا این نشریه رویۀ داوری دوسوناشناس (دوسوکور) را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفاً به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد. آثار تبت شده در سیستم در صورت هم‌راستا بودن با حوزۀ تخصصی مجله و متناسب بودن با غالب استاندارد تعیین شده از سوی مجله برای داوری ارسال می‌گردد و در صورت تأیید نهایی سردبیر وارد روند چاپ می‌شود.
   «مجله نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی» به بالاترین استانداردهای بررسی همتایان و همترازان متعهد است. «مجله نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی اخلاق  نشر (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. در برخورد با موارد احتمالی سوءرفتار و سلب اعتبار از آیین‌نامه کمیته مذکور تبعیت می‌کند.
    تمامی مقاله‌های دریافتی تحت یک فرایند داوری و بررسی همتایان دوسو گمنام و ناشناس قرار می‌گیرند تا از کیفیت روش‌شناسی و استدلال پژوهشی مقاله اطمینان حاصل شود. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده(گان) در سامانه مدیریت مجله، مقاله در درجه اول  توسط دفتر نشریه، کارشناس نشریه و سردبیر (حداکثر یک هفته) مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. بنابراین، خواهشمند است دستورالعمل‌ها و راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه نماید و مقاله را بر اساس راهنمای نویسندگان در بخش فارسی، آماده کنید و سپس آن را ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه مقاله توسط مدیر اجرائی نشریه، در صورت موافقت سردبیر در مرحله اول، مقاله برای ارزیابی و داوری خدمت داوران محترم ارسال می‌گردد.
 

فراخوان چاپ مقاله 

به اطلاع می‌رساند در هر شماره حداکثر یک مقاله از دانشگاه‌های برتر، که دارای کیفیت بالا بوده  و از نوآوری در موضوع، محتوا و روش تحقیق و نوشته علمی  برخوردار است به صورت رایگان انجام می شود.

۱. مرحله ثبت نام در سامانه
قبل از اقدام به ثبت نام ، نویسندگان محترم توجه نمایند به دلیل دریافت حجم زیادی از مقاله ها، این مجله گرایش به پذیرش مقاله های مستخرج از پایان نامه های دکتری و یا طرحهای  پژوهشی مصوب شماره دار را در اولویت ورود به پروسه داوری دارد. مقاله های مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد در صورتی که از نظر پیشینه ادبیاتی، نوشته علمی، بیان مساله، روش تحقیق، پیشینه دانشگاهی و اساتید راهنما بسیار قوی باشد به پروسه داوری وارد می شود.
در این مرحله نویسنده(گان) محترم قبل از ارسال مقاله خود ضروری است تا به عنوان یک کاربر جدید، اطلاعات هویتی خود را سامانه رسمی مجله ثبت نمایند. بدین منظور ابتدا با مراجعه به صفحه اصلی مجله، در قسمت بالا سمت چپ وب سایت  بر روی ثبت نام کلیک کرده و سپس در صفحه ثبت نام اطلاعات شخصی و دانشگاهی  وارد نمایید.

۲،  مرحله ارسال مقاله
به منظورارسال مقاله، پس از ورود به سامانه می توانید با ورود نام کاربری و گذرواژه، وارد «صفحه شخصی» خود شوید و  بر روی « فرم ارسال مقاله جدید» کلیلک نمایید و در مرحله بعد فرم تعهدنامه  و فرم تعارض منافع را دانلود و پر نمایید تا در  ارسال مقاله  بارگذاری نمایید و در نهایت مشخصات مقاله خود را وارد نمایید.

 ۳. ارزیابی اولیه مقاله
در این مرحله مقاله از نظر بسیاری از موارد و اینکه آیا با گستره محتوایی و اهداف مجله تناسب دارد یا خیر، مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت تشخیص عدم تناسب با گستره محتوایی، مقاله رد می شود و در غیر اینصورت می تواند به شرط رعایت فرمت مجله وارد روند داوری اولیه شود. در این مرحله مقاله به دقت مطالعه می شود، و فقط چنانچه اشکالات قابلیت اصلاح داشته باشد به پروسه داوری های بعدی وارد می شود. در غیر این صورت مقاله رد و نظر داوری برای نویسنده قابل مشاهده می شود.
۴. تصمیم گیری در مورد مقاله
در این مرحله پس از اخذ نظر داوران، و ملاحظه توسط سردبیریا جانشین سردبیر در خصوص، رد، اصلاح یا پذیرش مقاله تصمیم‌گیری می‌شود و مقاله هایی که قابلیت رفع اصلاح و قابلیت چاپ دارند به اطلاع نویسندگان رسانده می شود پس از اخذ نظر داوران، هیئت تحریریه بر اساس نظر داوران که در خصوص، رد، اصلاح یا پذیرش با رفع اصلاحات جزئی، کلی، و بازبینی مجدد نظر داده اند، تصمیم‌گیری می‌شود. در صورتی که نظرات بر عدم پذیرش مقاله بود، نامه عدم پذیرش مقاله به نویسندگان ارسال و مقاله از چرخه بررسی خارج می‌گردد.

۵. ادامه روند پذیرش
مقاله‌هایی که با انجام اصلاحات قابلیت پذیرش و جاپ دارند برای ورود به پروسه بعدی که اطلاع به نویسندگان، پرداخت هزینه مقاله، ملاحظه دقیق و انجام اصلاحات گام به گام توسط نویسنده، و چک و بررسی های مجدد توسط داورنهایی است وارد می‌شود. نتایج داور ها به شکل فایل word است که در قسمت داوری و دریافت فایل فراگزاری شده می‌توان دانلود و اصلاحات را ملاحظه و به دقت اعمال کرد. داوری مجله هم به شکل pdf است که نیاز به مطالعه دقیق و چِک کردن مقاله و اصلاح دارد.
بعد ازاین مرحله مقاله به ترتیب برای دو داور دیگر که یکی از این دو داور داور نهایی است برای چک نهایی اصلاحات انجام شده توسط نویسندگان که با هایلایت زرد و در صورت نیاز کامنت انجام شده است ارسال می شود. حداکثر زمان این پروسه به شرط انجام دقیق اصلاحات و ارسال به موقع توسط نویسندگان مدت یک ماه در نظر گرفته شده است. در صورتی که نویسنده ای بدون توجه به نظر داورمقاله را با اشکال بارگزاری کند و منجر به ورود به پروسه‌های دیگر بازبینی مجدد و داوری اضافه گردد این زمان نه تنها ممکن است طولانی‌تر شود بلکه ممکن است متحمل داوری مجدد کردد.

۶. آماده ویرایش شدن مقاله
در هر مرحله از داوری وقتی موقعیت مقاله در حالت آماده ویرایش است نویسندگان مقاله می توانند بعد از رفع اصلاحات داوران و ویراستار و هایلایت کردن آنها و تکمیل مشخصات و سمت‌های نویسنده(گان) هم در پروفایل شخصی و هم درنسخه بانام اقدام و مقاله را در هر دو قسمت با نام و بدون نام بارگزاری کنند.

۷. صدور نامه پذیرش
در صورتی که انجام اصلاحات توسط داور نهایی و سردبیر تایید گردد، روند صدور پذیرش آغاز می شود. لازم به توضیح است درنامه پذیرش سال و ماه چاپ مقاله درج می‌شود، نامه به  شکل آنلاین است و قابلیت دانلود و چاپ دارد، و قابلیت بررسی و مشاهده توسط نویسنده و دانشگاه مربوطه را دارد. برای بررسی صحت نامه پذیرش توسط دانشگاه مربوطه، این نامه تا قبل از چاپ مقاله قابلیت بررسی و مشاهده دارد که پژوهش دانشگاه می‌تواند با اخذ رمز و پسورد ورود به سایت از دانشجو صحت و اصالت نامه پذیرش را مورد ملاحظه قرار دهد.  درخواست هر گونه اصلاحی چه در نامه پذیرش و جه در اصل مقاله هزینه در بر دارد. بنابراین نویسندگان محترم برای جلوگیری از پرداخت هزینه مجدد برای رفع اصلاحات مجدد و اسامی نویسندگان به صفحه آرایی مجدد و بارگزاری مجدد توسط ادمین مقاله خود را در مرحله نهایی با دقت انجام داده و بارگزاری نمایند و اسامی را با دقت و با طبق فرمت مجله تنظیم نمایند.

۸. چاپ و انتشار مقاله
مقاله‌های اصلاح شده وارد مرحله صفحه آرایی و چاپ خواهند شد. بعد از صفحه‌آرایی و یا چاپ هرگونه درخواست اصلاح فقط با اخذ هزینه انجام می شود.

۹. هزینه پذیرش عادی در مجله نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی به طور معمول و عادی دویست هزار تومان برای داوری اولیه که حتی در صورت رد مقاله غیرقابل برگشت است و یک میلیون و پانصد هزار تومان پذیرش مقاله که با توجه به حجم مقالات دریافت شده در صورت کیفیت بالای مقاله در یک بازه زمانی پنج تا شش ماهه اخذ پذیرش امکان‌پذیر است.
 

توجه: با توجه به فصلنامه بودن و نیاز به سرعت و درخواست پذیرش و چاپ سریع، بر اساس یک داوری دقیق و در یک زمان یک ماهه برای اخذ پذیرش سریع در مجله امکان‌پذیر است، که لازم است قبل از واریز هزینه داوری اولیه درخواست خود را اعلام نمایید. بدیهی است با توجه به کیفیت دقت نویسندگان و توجه و بی‌توجهی به راهنما و اصلاحات این زمان ممکن است زودتر یا دیرتر از زمان گفته شده انجام شود.

مدیر مسئول و جانشین سردبیر مجله نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی