مجله نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی

مجله نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی یک نشریه علمی و کاربردی در قلمروهای تحوّلی، بالینی، پرورشی و اجتماعی با داوری دو سو ناشناس و دسترسی آزاد است که از سال 1402 با اهدف‌ و انگیزه‌های علمی راه‌اندازی شده است. این مجله برای شناساندن روانشناسی علمی و استقرار آن به مقیاس ملّی از راه ترغیب بررسی‌های تطبیقی در دو دامنه بنیادی و به‌کار بسته تلاش می‌نماید. گسترش یافته‌ها، فناوری‌ها و عمل‌پردازی‌های روان‌شناختی در سطح درون فرهنگی و بین فرهنگی با تأکید بر تحقق پژوهش‌های میدانی و ارائه و انتقاد نظریه‌ها از دیگر اهداف علمی مجله است. همچنین مجله نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی به ایجاد شرایط مبادله فکری در سطح صنفی و حرفه‌ای بین روان‌شناسان در پهنه همکاری‌های ملی و بین‌المللی همت گمارده است. بنابراین، این مجله تلاش دارد برای ارتقای علمی تلاش نماید که سبک ارائۀ نوشته‌ها در قالب گزارش فرایند یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش‌شناختی امروزی را مورد تأکید مؤلفان مقالات قرار دهد. همچنین در قالب بررسی‌های فراتحلیلی به منظور دستیابی به صورت‌بندی‌های مفهومی نوین و در قالب برگردان‌های ناب آثار مـﺅلفان نامی و یا مربوط به تحلیل این نوع آثار باشد. یکی دیگر از مزایای مجله یکسان‌سازی اصطلاحات و کاربرد صحیح‌ترین کتابت تلفظ اسامی خارجی است و منابع و مآخذ، جدول‌ها، نمودارها، نمایاننده‌ها براساس راهنمای معیارهای جدید ارائه مقاله‌های علمی، که مجموعه‌ای از آنها توسط APA  ویرایش هفتم تدوین می‌شود.

نکته مهم:

با توجه به سیاست مجله مبنی بر نمایه سازی در پایگاه‌ استنادی بین المللی Scopus و سایر نمایه‌های تخصصی، پس از داوری و پذیرش اولیه، لازم است نویسندگان نسبت به ارسال چکیده مبسوط مقاله به زبان انگلیسی اقدام نمایند. فرایند و ساختار ارسال این بخش به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.

 
شماره جاری: دوره 1، شماره 1، اسفند 1402 

پژوهشی اصیل

نقش شفقت به خود و ناگویی خلقی در پیش بینی حمایت اجتماعی ادراک شده

صفحه 1-13

احسان نجفی؛ حانیه میرابی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ فاطمه باقرزاده


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی

صفحه 29-39

زهرا صغرائی خادر؛ مهدیه بختیاری؛ مینا افخمی‌ پوستچی؛ فاطمه علی دوستی


ابر واژگان