نویسنده = احسان نجفی
نقش شفقت به خود و ناگویی خلقی در پیش بینی حمایت اجتماعی ادراک شده

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 1-13

10.22034/rip.2024.189967

احسان نجفی؛ حانیه میرابی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ فاطمه باقرزاده