دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

پژوهشی اصیل

همبستگی کانونی صفات شخصیتی و بهزیستی اجتماعی در سرآغاز جوانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1403

بیتا مشکانی؛ مریم قلی پور